Sudionici

Programski/Organizacijski odbor:

Lucija Ašler, Andreja Dragojević, Dorela Dujmušić, Sanja Kosić, Stevo Leskarac, Ante Livajić, Željko Mladićević, Sanja Serhatlić

Znanstveni odbor:

Tinka Katić, Dragica Krstić, Jasna Malešić, Domagoj Mudronja, Lucija Šerić-Jelaska , Jedert Vodopivec

Autor izložbe:

Dragica Krstić

Radionice:

Tomislav Bajić

Dorela Dujmušić – suradnica

Karmen Jurišić

Stevo Leskarac

Organizator

Podupiratelj

Sponzori