Znanstveno-stručni skup „Skriveni svijet starih knjiga“

PROGRAM 

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Malo predvorje

Utorak, 29. svibnja 2018.

 

09:30 – 10:00              Prijava sudionika

 

10:00 – 10:10              Otvaranje Skupa i pozdravni govori

 

10:10 – 11:30             

Tinka Katić

(Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):

 • Materijalna svojstva starih knjiga

 

Saša Tkalec (struč.spec.ing.sec/logist.), Dragica Krstić

(Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):

 • Knjižnice i katastrofe: elementi rizika i otpornosti

 

Sanja Kosić

(Sveučilišna knjižnica Rijeka):

 • Organizacijski aspekti zaštite stare knjižnične građe u uvjetima ograničene kadrovske i novčane potpore

 

Jasna Malešič

(Narodna in univerzitetna knjižnica, Slovenija):

 • Program masovne neutralizacije u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Ljubljani

 

11:30 – 12:00               Stanka za okrjepu

 

12:00 – 13:20            

Lucija Šerić Jelaska1, Dragica Krstić2, Ivan Šapina1

(1Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu)

 • Tragovi kukaca u knjigama – preliminarno istraživanje faune kukaca u knjižnicama

 

Irina Pucić2, Katja Kavkler1, Branka Mihaljević2

(1Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2Institut Ruđer Bošković):

 • Ispitivanje sigurnosti ozračivanja svile sa svrhom uklanjanja gljivica

 

Dorela Dujmušić, Vesna Džimbeg-Malčić, Željka Barbarić-Mikočević, Ivana Plazonić, Irena Bates

(Grafički fakultet, Sveučilište u Zagrebu):

 • Optička stabilnost starih obezbojenih papira

 

Domagoj Mudronja

(Hrvatski restauratorski zavod):

 • Spektroskopske metode analize pigmenata na starim knjigama

 

13:20 – 13:40              Stanka za kavu

 

13:40 – 14.20             

Mario Braun

(konzervator savjetnik):

 • Korištenje proširenih fotografskih tehnika pri dokumentiranju građe na papiru

 

Branimir Kopsa

(Hrvatski državni arhiv):

 • Rekonstrukcija uveza iz 17. stoljeća

 

Andro Šimičić

(Hrvatski restauratorski zavod):

 • Konzervatorsko-restauratorski radovi na bakropisima iz Muzeja Valpovštine u Valpovu

 

Majda Begić Jarić

(Hrvatski restauratorski zavod):

 • Metode montiranja umjetničkih djela na pergameni

 

14:20 – 14:30               Stanka

 

14:30 – 15:30               Predstavljanje postera

 

 

POSTERSKA IZLAGANJA

 

Gabriela Aleksić

(Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):

Konzervatorsko-restauratorski radovi na uvezu knjige „Sabornik 12 mjeseci“

 

Lucija Ašler

(Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):

Konzervatorska istraživanja na djelu Ezopove basne iz fonda knjižnice Franjevačkoga samostana Majke od Milosti na Visovcu

 

Tomislav Bajić

(Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):

Knjižne ilustracije 18. i 19. Stoljeća

 

Tanja Dujaković

Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju:

Terenska nastava u sustavu zaštite knjižne građe i arhivskoga gradiva

 

Dorela Dujmušić1 Dragica Krstić2 Irena Bates1, Vesna Džimbeg-Malčić1

(1Grafički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):

Optičke karakteristike papira starih knjiga

 

Iva Gobić Vitolović

(Državni arhiv u Rijeci):

Konzervacija-restauracija arhivskoga knjižnoga uveza iz 19. stoljeća

 

Blanka Avguštin Florjanovič, Mateja Kotar

(Arhiv Republike Slovenije):

Konzervacija Piranskog statuta (1384.)

 

Dragica Krstić1, Stjepko Fazinić2, Mario Braun, Domagoj Mudronja3

(1Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2Institut Ruđer Bošković, 3Hrvatski restauratorski zavod):

Proučavanje iluminacije i tinte u prvotisku iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

 

Stevo Leskarac

(Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):

Traganje za vodenim znakovima u starim knjigama

 

Marijana Mimica Tkalčec

( Hrvatski državni arhiv):

Promjena mehaničkih svojstava japanskih papira za restauriranje tijekom starenja

 

Željko Mladićević, Katarina Šućur, Milan Milosavljević

(Narodna biblioteka Srbije):

Konzervacija i restauracija rukopisne knjige Studeničko četvorojevanđelje

 

Ana Pušić

(Hrvatski restauratorski zavod):

Matrikula sv. Josipa – konzervatorsko-restauratorski radovi

 

Stanislava Rakić-Mutak

(Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):

Konzervatorsko-restauratorski radovi na uvezu knjige P. Virgilii maronis poeta… (Venetiis, 1573.)

 

Tamara Runjak, Anja Tkalec

(Knjižnica HAZU):

Zaštita knjižnične građe u Knjižnici HAZU – od restauracije do digitalizacije

 

Đuro Singer, Dragica Krstić

(Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu):

Istraživanje vanjskih obilježja i tipografskih elemenata stare knjige

 

Andro Šimičić

(Hrvatski restauratorski zavod):

Dokumentiranje vodenih znakova na umjetninama od papira

 

Maja Uskoković, Maja Grgurović

(OJU Muzeji Kotor, Muzej grada Perasta):

Preventivna zaštita knjižnice obitelji Visković

 

Gabrijela Palameta, Vanja Vučković

(Hrvatski restauratorski zavod):

Konzervatorsko-restauratorski radovi na kodeksu Processus civilium et criminalium

 

Znanstveno-stručni skup „Skriveni svijet starih knjiga“

Znanstveno-stručni skup namijenjen je prvenstveno stručnjacima i znanstvenicima koji se bave proučavanjem i zaštitom kulturne baštine, ali i drugim stručnjacima s interesom za to područje.

Teme su znanstveno-stručnoga skupa: primjena znanstvenih metoda u istraživanju materijala, načina izradbe i opremanja knjige, uvezi, knjižna ilustracija, određivanje vremena nastanka knjige, procjena rizika i praćenje stanja knjige, istraživanje oštećenja knjige, metode zaštite i dr.

Ciljevi skupa usmjereni su prema predstavljanju rezultata dosadašnjeg znanstvenog i stručnog rada na području knjižne baštine, razmjeni iskustva, povezivanju i jačanju komunikacije između znanstvenika i stručnjaka, boljem razumijevanju knjige kao materijalnog kulturnog dobra i metodama njezine zaštite.

Upute za prijavu sudjelovanja i pripremu postera

 

 

Organizator

Podupiratelj

Sponzori